Marga Simion - Medic imagist cu competență în Rezonanța Magnetică Conferențiar universitar - Rezonanţă Magnetică Chişinău

MARGA Simion

STUDII
16-21 iunie 2018 Paris, Franța, 27-lea congres al SIRMM, Curs educațional în domeniul Imagisticii prin Rezonanța Magnetică
4-8 martie 2015 Viena Austria, Congresul European al Radiologilor, Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanța Magnetică
9-16 mai 2014 Milano, Italia, 22-lea congres al SIRMM, Curs educațional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
2013 Curs de perfecționare IRM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testeniţanu” Chișinău, R. Moldova
2012 Curs de perfecționare IRM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testeniţanu” Chișinău, R. Moldova
05 – 11 mai 2012 Melbourne, Australia,  20-lea congres al SIRMM, Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică  
01 – 07 mai 2010 Stockholm, Suedia, 18-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
18 – 24 aprilie 2009 Hawai SUA, 17-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
03 – 09 mai 2008 Toronto, Canada, 16-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2006 Seattle, SUA 14-lea congres al SIRMM
Curs educaţiona în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2005 Miami, SUA, 13-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
15 – 21 mai 2004 Kyoto, Japonia, 12-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
10 – 16 iulie 2003 Toronto, Canada, 11-lea congres al SIRMM
Curs educaţional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
18-22 mai 2002 Hawai SUA, 10-lea congres al SIRMM, Curs educațional în domeniul Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică
03.05 – 1.06.1999 Kiev, Ucraina, Spitalul regional, departamentul de Rezonanţa Magnetică, Curs de instruire primară în Rezonanţa Magnetică
1.11.1995 –1.12.1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iulius Haţieganu”, România.  Studiu în doctorantură. Domeniu Imagistică. Tematica – imagistica cancerului de colon.
1.10.1989 – 1.11.1991 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testeniţanu” Chișinău, R. Moldova, Studiu în Ordinatura Clinică, specialitatea Radiologia Medicală.
1.9.1985 – 1.08.1986 Spitalul Clinic Republican din or. Chișinău, R. Moldova, Studiu în Internatură, Specialitatea Radiologia Medicală.
1.9.1979 – 1.8.1985  Institutul de Stat de Medicină. Chișinău, R. Moldova, Student, facultatea de medicină generală.

 

ESPERIENŢA PROFESIONALĂ 

1.3.2010 – prezent: Medic radiolog-imagist cu competentă în Rezonanța Magnetică, Centrul Medical „MagnaMed”, Chișinău, Republica Moldova
1.3.2008 – prezent Conferențiar, catedra de Radiologie și Imagistică Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.
1.3.1999 – 1.3.2013 Medic radiolog-imagist în secția de MN şi Imagistică prin Rezonanţa Magnetică, Spitalul Clinic Republican, Chișinău, R. Moldova.
1.11.1991 – 1.11.1995 Șef secție de Radiologie Spitalul raional central, Orhei, R. Moldova.
1.9.1986 – 1.10.1989 Radiolog, secția radiologie, spitalul raional central, Orhei, R. Moldova.

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICO – PEDAGOGICĂ

Studiu în protocolul științific – imagistica cancerului colorectal. Autor a12 şi coautor a 24 publicații științifice în revistele de specialitate locale şi internaționale, în materialele lucrărilor conferințelor şi congreselor de specialitate naționale şi internaționale. Din anul 2008 până în prezent – colaborator al catedrei de Imagistică Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, din anul 2011, conferențiar universitar.

 

COMPETENŢE LINGVISTICE

Limba Română – maternă
Limba Rusă – fluent
Limba Engleză – fluent
Limba Germană – cu dicţionarul